Kênh du lịch biển Turtlegrass

Địa chỉ: 1224 đường 3/2, Phường 12, Quận 10.

Tel: 028 339 449